logo
Nandrolon, niet alleen voor mannen of spieren

De risico's, voordelen, alternatieven en verwachtingen moeten in detail worden beoordeeld met een specifieke focus op de reproductieve implicaties van de behandeling. Hoewel veel bijwerkingen van TTh, zoals cardiovasculaire impact, nog altijd controversieel zijn, zijn de bevindingen van een verminderd intratesticulair testosteron en de Nandrolon verminderde spermaproductie goed gedocumenteerd.

The two magnified areas highlight genes from the cell cycle and fat modules, both of which displayed coordinate differential expression between steroid-treated and control animals. Download figuur Download PowerPoint Verreweg het meeste DE-gen codeert voor de voorloper van het nonapeptide-hormoon OXT, en is 21 keer hoger in de LD-spier van de met steroïden behandelde groep dan in de controles (Fig. 1A). Dit resultaat is consistent en uniform op de twee verschillende locaties Nandrolon Decanoate pillen te koop over de tederheidsgenotypen, Nandrolon. Dit Deca Durabolin werd bevestigd in een onafhankelijke steekproefset door een realtime qPCR-test (tabel 3) die onderscheid maakt tussen het OXT-transcript en het zeer vergelijkbare vasopressine-transcript en die een 97-voudige toename van de expressie van OXT identificeerde. Deze zeer grote toename in expressie was in hoofdzaak te wijten aan het zeer lage niveau van expressie van het OXT-precursorgen bij onbehandelde dieren. De expressie van OXT lag inderdaad dicht bij de detectielimiet van de PCR-assay (gegevens niet getoond), wat impliceert dat normale volwassen ossenpieren OXT op zeer lage niveaus tot expressie brengen, of mogelijk niet alle. Het gen dat codeert voor het prepropeptide van het verwante peptidehormoon vasopressine (AVP) was niet DE. Identificatie van een reeks genen die direct worden geïnduceerd door behandeling met steroïden.Orale steroïden
Orale steroïden

Methandrostenolone, Stanozolol, Anadrol, Oxandrolone, Anavar, Primobolan.

Injecteerbare steroïden
Injecteerbare steroïden

Sustanon, Nandrolone Decanoate, Masteron, Primobolan.

Erectiestoornissen
Erectiestoornissen

Viagra, Levitra, Cialis, Kamagra.

Speciale aanbiedingen